Alva Gráfica
menuserviciosatencion
quienes somospreimpresionpresupuestos
donde estamosimpresionUtilidades
Contactoacabadosftp

 

Alva Gráfica 2006

Aviso Legal

O contido destas páxinas, textos, imaxes e resto de contidos, é propiedade de ALVAGRÁFICA S.L., con domicilio social en Poligono Industrial Espíritu Santo Rúa Bell 42, 15650 Cambre, A Coruña. E Non poderán ser, en todo ou en parte, reproducidos, distribuídos, cedidos, comunicados publicamente en forma algunha, nin almacenados, sen a previa autorización, expresa e por escrito, de Alvagrafica.com.

ALVAGRÁFICA S.L poderá cambiar, sen previo aviso, a información contida no seu sitio web accesible a través dos dominios Alvagrafica.com e Alvagrafica.es, así como a súa configuración e presentación.

ALVAGRÁFICA S.L  non se fai responsable do incumprimento de calquera norma aplicable en que poida incorrer o usuario no seu acceso á páxina de ALVAGRÁFICA S.L no uso das informacións e servizos contidos no mesmo. En Alvagrafica.com non aprobamos o "spamming" (Envío de correo electrónico non solicitado), polo que non lle enviaremos ningunha comunicación comercial que non sexa previamente solicitada por vostede.

Conforme ao establecido na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal, cuxo obxecto é garantir e protexer, no que concierne ao tratamento dos datos persoais, as liberdades e dereitos fundamentais das persoas físicas, e especialmente da súa honra e intimidade persoal, ALVAGRÁFICA S.L infórmalle de que:

1. ALVAGRÁFICA S.L garante a confidencialidade dos datos do seu correo electrónico.

2. ALVAGRÁFICA S.L adoptará as medidas técnicas e administrativas necesarias para garantir a seguridade de devanditos datos, evitando a súa alteración, perda, tratamento e acceso non autorizado.

3. En todo momento, o usuario poderá exercitar os dereitos recoñecidos na LOPD, de acceso, rectificación, cancelación e oposición. Para iso, poden dirixirse a: admin@alvagrafica.com

O acceso ao sitio web Alvagrafica.com implica a aceptación polo usuario do disposto nesta páxina. ALVAGRÁFICA S.L Todos os dereitos reservados


CopyrightAviso LegalCréditos